7 תשובות
שעות הערב 20:00-23:00
בלילה
שעה שש עד תשע
תשע
חמש וחצי שש שבע שמונה
סביבות 7 בערב..
בקיצור לא מודם מידי ולא מאוחר מידי