7 תשובות
18:00
7 8
שבע וחצי - שמונה
עכשיו
Aso
עכשיו, עוד חצי שעה כזה..
שואל השאלה:
החלטתי בשמונה
אנונימית