6 תשובות
חילונים..
חילונים
חילוניים..
חילונים.

אבל הפער הזה עוד יסגר.

כיום בירושלים יש רוב חרדי.
כל עוד אין כאן דיקטטורה וכפייה דתית, למרות שאנחנו לא רחוקים מזה- אז חילוניים
חילונים. בגלל שבקום המדינה החילונים פחדו שיהיה רוב חרדי, אז הביאו המון גויים מחו"ל.