16 תשובות
חילוני אתאיסט גאה
חילוניה
מסורתית
מסורתי
חרדית
Dex
דתייה/מסורתית
חילוני (אתאיסט)
את יודעת שכשאומרים "דתיים" בעצם או שמתכוונים לכול האמאמינים בישות עליונה, או פשוט למסורתיים נכון?
דתייה-מסורתית כזה
אתאיסט.
חרדי לשעבר
חילונית
דתייה לשעבר
חרדית
ST.