2 תשובות
חילוניים לעת עתה
יש יותר דתיים, גם מסורתיים נחשבים חלק מהדתיים וגם אצל אלה שמגדירים את עצמם חילונים יש הרבה שמבחינת הדת נחשבים דתיים ברמה מסויימת
מתוני הלמ"ס ל2011
43% לא דתיים/ חילוניים
לעומת
23% מסורתיים לא כל כך דתיים
15% מסורתיים דתיים
10% דתיים
9% חרדים.