9 תשובות
למיטב ידיעתי, מבין היהודים בארץ יש כ-30% חרדים, כ-20% מסורתיים וכ-50% חילוניים.
לדעתי יש יותר חילוניים.
אפשר לבדוק בנתוני הלמ"ס.
reuven
אני לא יודע את התשובה לשאלה, אבל החלוקה שלך לפלחי אוכלוסיה היא חסרה.
ישנם חרדים, דתיים-לאומיים, מסורתיים וחילונים.
למה נראלך שיש בארץ 30% חרדים? אולי 30% דתיים..
בחלוקה גסה לשתי קבוצות, כאשר הקבוצה הראשונה היא ממסורתיים ועד חרדים והשניה היא חילוניים גמורים אז יש יותר אנשים מהקבוצה הראשונה.
רחל
תשובת מרצה במספר מוסדות אקדמיים בישראל:

1. על פי נתוני הלמ"ס יש יותר אנשים בעלי זיקה דתית בישראל מאשר חילונים. בקרב האוכלוסיה הבוגרת מגיל 20 ומעלה קיים יחס של % 58 בעלי זיקה דתית ל- 42% חסרי זיקה דתית (חילונים)

2. בכלל האוכלוסיה כולל ילדים קיים קושי סטטיסטי לאמוד את מספרם עקב מספר גורמים שיפורטו בהמשך, אך סדרי הגודל הם: 78% בעלי זיקה דתית 22% חסרי זיקה דתית.

3. הסיבה המרכזית לפער הגדול לאחר הוספת הילדים ונוער (מתחת גיל 20 - שלא השתתפו בנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מ-2009 ) היא מספר הילדים הגדול במשפחות חרדיות
או דתיות לעומת מספרם במשפחה חילונית.

מקורות:

לצורך חישוב הנתונים יש להתחשב במספר גורמים:
1) נתוני הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)
2) ההתנגדות להשתתפות במפקד האוכלסין במגזר החרדי וחלק מהמגזר הדתי עקב איסור בהלכה היהודית למנות נפשות.
3) א) נתוני הלמ"ס הם מגילאי 20 ומעלה
ב) מספר הילדים בישראל הוא כשליש מכלל האוכלוסיה (כ-32.8%)
ג) מספר הילדים הממוצע במשפחה חרדית 7.6%, קרוב לכך בדתית ונמוך מאוד בחילונית.
4) תופעת החוזרים בתשובה.
5) מס' גורמים נוספים אך בעלי השפעה מינורית.

התשובה מחולקת לאחוז כללי (כולל ילדים) ואחוז מתוך המבוגרים (מגילאי 20 ומעלה ).
1) מכיוון שהמגזר החרדי לא יכול היה להשתתף במפקד האוכלסין עקב סיבה הלכתית נאלץ הלמ"ס לאמוד את מספרם ע"י מוסד החינוך בו לומדים הילדים. הנתונים הצביעו על כ-785000 חרדים שהם כ-14% מבין כלל האוכלוסיה היהודית ב-2009 שמנתה על פי נתוני הלמ"ס 5,650,500 נפש. ( בגילאי 20 ומעלה החרדים כ-8% מכלל האולוסיה, כלומר ישנו אחוז גבוה מאוד של ילדים חרדים כצפוי ).
2) מאותן סיבות כ-26% דתיים וכ- 12% אחוז מהאולוסיה הבוגרת בני 20 ומעלה.
3) מסורתיים קשה מאוד לאמוד את מספרם בכלל האולוסיה אך באוכלוסיה הבוגרת מגיל 20 ומעלה נתוני הלמ"ס הם 38.3%
הערה: המסורתיים נבחנו ע"י 11 שאלות בנושאי דת. (כלומר אילו מצוות הם מקיימים ).
הקושי לאמוד את כלל המסורתיים (כולל ילדים) הוא מכיוון שמסורתיים רבים חזרו בתשובה על פי נתוני הלמ"ס מספר החוזרים בתשובה הוא כ-200,000 (ועם אלו שלא השתתפו במפקד האוכלסין עקב מעברם למגזר החרדי ייתכן שמספרם כרבע מיליון ואף יותר) ואם כן ילדיהם הם חרדים/דתים
מכיוון שרוב החוזרים בתשובה הינם צעירים לא היה נתון לגבי מוסד הלימוד של ילדיהם.
מצד שני כאשר עוברים המסורתיים החוזרים בתשובה לציבור הדתי/חרדי יש להחסיר אותם מהציבור המסורתי. בנוסף מוסדות הלימוד של בני המסורתיים מגוונים ממלכתי/ממלכתי דתי כך שאין שום אינדקציה נוספת למספרם.
בנוסף ישנה תופעה של שינויים ותמורות בקרב בני המסורתיים לכיוון הדת (ואחוזים נמוכים בכיוון החילוניות) לכן ישנו קושי רב לאמוד את מספרם הכולל של המסורתיים בארץ כולל ילדים.

3) חילונים באוכלוסיה הבוגרת מגיל 20 ומעלה כ-42% בנתוני הלמ"ס ב-2009.
בהנחה שאחוז המסורתיים בכלל האוכלוסיה ( 38% מסורתיים ) שומר על ערכו ישנם 22% חילוניים.

4) ישנן גורמים מינוריים (בעלי השפעה שולית על הנתונים) ואין זה המקום וזמן לציינם.
מיכאל
הבהרה לתשובה בקודמת:
בסעיף 3: "בהנחה שמספר המסורתיים בכלל האוכלוסיה שומר על ערכו"
הכוונה:
שמספר המסורתיים בכלל האוכלוסיה מורכב מ:
1) המסורתיים בני 20 ומעלה שלגביהם יש נתונים מהלמ"ס שהם 38%
2) ילדי המסורתיים מגיל 20 ומטה (0-19 שנה) שלגביהם אין נתונים.
מיכאל
הייתי אומר נכון להיום חצי מהמדינה דתיים, כל השאר ערבים
חילונים לצערי.
דתיים