8 תשובות
אנגלית
אנגלית
מתמטיקה
אנגלית. מתמטיקה הורגת לי את המוח.
שואל השאלה:
אמאל'ה גם לי, אני שונאת מתמטיקה
שניהם
אנגלית.
אנגלית זה די משעמם.
באותו הנושא: