6 תשובות
4 אנגלית 5 מתמטיקה
5 מתמטיקה
4 אנגלית
חמש באנגלית וארבע מתטמטיקה יותר קל אבל יותר קשה בהרבה יותר חמש מתמטיקה אז שיקול שלך
בעיקרון יותר חשוב חמש אנגלית יותר מסתכלים על זה... מתמטיקה זה ספציפי למקומות מאוד מאוד מסויימים ומנסיון זה קורע את החיים ולא שווה את זה לדעתי...
5 מתמטיקה
מה זה משנה שתי האופציות טובות אבל עדיף הכל 5
אנונימית