7 תשובות
לדעתי 4 4
4 ו4
אני חושבת 4 ו 4
4 4 .
כי אז אפשר לעלות באחד מהם ל5
אנונימית
5 אנגלית ו 3 מתמטיקה. 5 אנגלית זה מאוד חשוב לקבלה לאוניברסיטאות!
5 אנגלית ושלוש מתמטיקה
4, 4. לגמרי.