5 תשובות
Be loyal to yourself
Be loyal to yourself ^ כן לול
Be loyal to yourself
Stay true to yourself
אע אופס זה תשאר נאמן לעצמך
אמיתי:
just be your self
be the real you
stop fronting
don't try to impress anyone
נאמן למה שאתה חושב:
true to oneself
stay true to yourself
stay true to your believes
stick to your beliefs
adhere to your beliefs
embrace your beliefs/values
follow your values
never deviate from your values