6 תשובות
Self confidence
או
Self esteem אבל זה יותר הערכה עצמית.
שואל השאלה:
Confidence זה לא סתם ביטחון?
Self confidence
Confidence
Self assurance
Aplomb
self confidence
self esteem
self assurance