7 תשובות
I hate that I hate myself.
I hate that I hate myself
I hate that I hate myself.
(שמח לעזור)
I hate that i hate myself
I hate that I hate myself
I hate the fact that I hate myself
i hate myself for hating myself