2 תשובות
וגם יש גם מצידו השני האחר הוא גם חוצה זווית