4 תשובות
יתנו
לא רואה סיבה שלא
את 15,ברור שיתנו לך.
אם את כוסית יתנו לך
כן