תשובה אחת
זה עולה פחות ממה שזה עלה בפעם הראשונה ולוקח לזה כמה חודשים
באותו הנושא: