תשובה אחת
שבועיים-3, שולחים לך אחר כך בדואר אם אני לא טועה.
באותו הנושא: