3 תשובות
השאלה אם אתה רוצה ו/או מסכים לקבל דרכון ביומטרי כי אז תוכל לעשות הכל במשרד אבל אם אינך
רוצה דרכון ביומטרי אלא דרכון רגיל אינך יכול להצטלם במשרד הפנים, עליך להביא תמונות לפי מה שמוסבר באתר שלהם.
למלא את הטפסים אתה יכול איפה שאתה רוצה, אבל אתה חייב להיות מוכן בהגיע תורך.
תוודא שיש לך הכל לפי שאתה ניגש לפקיד/ה כולל התשלום.
שואל השאלה:
כן אבל אי אפשר לעשות את כל הפרוצדורה הזאת שם במשרד הפנים?
אם אני מביא רק תעודת זהות ואת הדרכון הישן אני יכול למלא שם את הטפסים ולהצטלם לתמונת הפספורט שם? או שחובה לעשות את הכל מראש?
אנונימי
צריך להדפיס באתר לאחר שממלאים ואת הטופס המלא עם תמונות יש לשים בתיבה במשרד הפנים.
באותו הנושא: