2 תשובות
לא, בדואר אחרי שבוע..
ניתן לקבל בדואר בתוך מספר ימים, או לחזור לסניף במועד מוגדר מראש כדי לאסוף את הדרכון באופן אישי.