4 תשובות
בדיוק דקה חח
דקה לא יותר.
חמש דקות גג
3 דקות