2 תשובות
כשעשיתי, הוא שאל עלי שאלות כלליות, אימת נתונים מול המחשב של הקופה, וזהו.
הוא לא בדק כלום פיזית במקום.
הוא פשוט עובר על התיק הרפואי שלך
וחותם בדף.