3 תשובות
זה עולה כסף?
יש אופטיקות שזה בחינם...
אם את רוצה לקבל את המרשם זה לא חינם בשום מקום... בין 200-300.