5 תשובות
^צודק ולא הבנתי את זה עד עכשיו
לא צריך, אני ער בבוקר, לא ישנתי.
כדי לא להיתקע כל היום במיטה, כדי לבנות עתיד.
צודק, עדיף לקום בצהריים.
מי אמר? תקום בצהריים