6 תשובות
אני לא יודע מה ההבדל בין הדברים שאמרת אהל אני יודע מה ההבדל ביני לבינך שאתה דפוק ואני לא
בכיף
שואל השאלה:
תודה רבה צדיק
כפרע
שואל השאלה:
עזרת לי מאוד
שואל השאלה:
קול הקווד