3 תשובות
אטום-יחידת המבנה הקטנה ביותר של החומר

מולקולה-מבנה שבו שני אטומים או יותר קשורים בניהם
מולקולה בנויה מאטומים
מולקולה היא כמה אטומים שיש ביניהם קשר כימי. (היא מורכבת מאטומים)

לדוגמה:
מימן (H) הוא סוג של אטום, וחמצן (O) הוא סוג אחר של אטום.
מים מורכבים ממולקולות, שמורכבות משני אטומים של מימן ואטום אחד של חמצן שיש ביניהם קשר כימי.
(נוסחה כימית: H2O)