תשובה אחת
מזתומרת או לא? זו מכללה לכל דבר..
באותו הנושא: