5 תשובות
נפעל
היא עכשיו נהנית, היא אתמול נהנתה
התחילית נ' חוזרת על עצמה בעבר ובהווה ולכן זה נפעל.
נפעל.
עושים עבר נסתר (הוא אתמול)
היא נהנית - הוא אתמול נהנה.
נהנה - נפעל.
נפעל
נפעל