4 תשובות
on his own
by himself
שואל השאלה:
אז his או our
אנונימית
His
אנונימית
בעצמו
On his own
בעצמנו
On our own