6 תשובות
ה' מסר למשה את התורה שבכתב שזה החמישה חומשי תורה שבהם כתובים כל המצוות וכתבו את זה.
את הנ"ך כתבו במשך השנים נביאים או מלכים ויש תורה שבע"פ שה' מסר למשה וזה עבר מידור לדור עד שבדור אחד החליטו לכתוב את זה כדי שזה לא ישכח וזה המישניות.
שואל השאלה:
לא מי כתב, מי החליט להוציא ספרים מסויימים מהתנ"ך למרות שהם נכתבו בישראל לפנה"ס. אנשים של היום לא?
אנונימית
אף אחד לא החליט זה פשוט ספרים שעברו מדור לדור
שואל השאלה:
אבל איך רשום בויקיפדיה "ספרים שלא נתקבלו ככתבי יד מקודשים בעת חתימת התנ"ך."
זאת אומרת שאנשים של היום החליטו הלא כך?
אנונימית
אולי הם מתכוונים לתנ"ך שנמסר בע"פ מדור לדור ונכתב שנים רבות מאוד אחרי חתימת התנ"ך
אנשי הכנסת הגדולה.