9 תשובות
c יותר גדול מb.
a,b,c,d,dd,e,f...
d
c יותר גדול. זה לפי הא-ב באנגלית
c
ולמה רשמת b פעמיים?
line:445