9 תשובות
C יותר גדול מB.
A,B,C,D,DD,E,F...
D
C יותר גדול. זה לפי הא-ב באנגלית
C
ולמה רשמת b פעמיים?