13 תשובות
מ"ל
מ"מ
אז מה זה מילגרם?
מיליגרם - מ"ג.
מיליגרם זה מ"ג
חבל להטעות, מרכאות מציינות ראשי תיבות, כדי לציין קיצור משתמשים בגרש – מיל'.
מ"מ - מילימטר.
מ"ל - מיליליטר.
מ"ג - מיליגרם.
לא לטעות
שלא יטעו אותך פה כמו למעלה!

מרכאות אינן מציינות ראשי תיבות. גרשיים מציינים ראשי תיבות
מיל' לא מציין מילימטר. אלא מ"מ (mm)