3 תשובות
ארבע מילים
ארבע מילים
"מילה" מלשון נקבה, יש לומר מילה אחת ולכן יש לומר ארבע מילים.
ארבע מילות קישור, ארבע מילות חיבור וכדומה...