4 תשובות
נשארו?
נשאו
נושא..
אנונימית
ארונ
נושא?
ראשן?