7 תשובות
אפשר גם וגם אבל יותר מקובל ארבעת.
אפשר כך ואפשר כך
אני אפילו לא חושב שיש משהו מקובל יותר או לא. כמו "וילכו דרך שלושת ימים"
אני חושבת שאפשר גם וגם
ארבע הפעולות.
פעולה זו נקבה.
לא קשור לזכר נקבה.
"שלשת נשי בניו" ו"דרך שלשת ימים".
וגם: "ארבעה אנשים היו מצורעים" וגם "ונתת על ארבע פעמתיו" וגם "ויצקת לו ארבע טבעת זהב"
ארבע
ארבע
פעולה זה נקבה, לזכר אומרים ארבעת ולנקבה ארבע.