תשובה אחת
אין ממש הבדל, יש פשוט מדי עבודה ומדי שירות.