2 תשובות
כנראה כמו א' וב'.. א' שזה התכלת הם ייצוגיים והב' הם לתפקיד
Zaz
מדים כחולים זה של הסיור וכו, תכלת זה לתפקדים משרדיים (משלט, יומן וכו), והתכלת בנוסף הייצוגיים.