8 תשובות
כחולים זה שראו אפורים זה שרק קיבלו..
כחול- הבן אדם קרא את ההודעה.
אפור- ההודעה נשלחה.
כחולים זה אומר שמי שאתה איתו בשיחה ממש נכנס אל השיחה ולא רק התחבר לווטסאפ..
האפור זה קיבל
הכחול קיבל וקרא
האפור זה נשלח
הכחול זה שהוא ראה
באפור ההודעה נשלחה בכחול הוא נכנס לשיחה
אפור זה שהוא לא נכנס להודעה וכחול זה שהוא נכנס לשיחה וקרא את ההודעה
למהה אתם חוזרים על אותה תשובה?