11 תשובות
Its better to try and be disappointed, than disappointed that you didnt try, תבדקי איך כותבים להתאכזב אנגלית כי בטוח טעיתי חח אין לי כוח לבדוק, ומשפט מהמם ממש
Its better to try and be disappointed than be disappointed that you didnt try
Its rather to try and be disappointed than be disappointed that you didn't try
אגב לא כל כך מסכים עם זה
it is better to try and fail than to avoid and regret
זה לא מה שהוא שאל^
ואומרים rather-עדיף
Better-יותר טוב
^
זה לא מה שהיא רצתה
זה אותה משמעות של משפט רק עם מילים אחרות.
מה שכתבתי לה זה ביטוי ידוע באנגלית.
אבל זה לא מה שהוא ביקש...
אתה כתבת
"עדיף לנסות ולהיכשל מאשר להימנע ולהתחרט"
"better to try and be disappointed rather than be disappointed that you didn't try"
אתה יודע שיש לזה אותה משמעות אך מילים שונות?
באנגלית יותר נפוץ המשפט שכתבתי מאשר השני..
it's better to try&fail than not try at all