3 תשובות
The sun rises in the east, the sun sets in the west
כנסי לגוגל תרגםם
The sun shines in the east = השמש זורחת במזרח.
The sun sets in the west. = השמש שוקעת במערב.