6 תשובות
שואל השאלה:
מעניין לראות שכסיל בלוי ורפה כמוך הפך לגניאולוג של העם היהודי. מי כמוך יודע כמה מוסלמים כמוך ניסו לפגום באותנטיות של העם היהודי בהיותם אזרחים במדינות זרות
אנונימית
יאללה זרוק מילים
שלחי בפרטי
אפשר לתרגם את זה בגווגל טרנסלט
It is interesting to fool worn and faint as you become the genealogy of the Jewish people. Who knows how many Muslims like you like you were trying to undermine the authenticity of the Jewish people being citizens in foreign countries