6 תשובות
נימוקים אלו
HOH
יותר עדיף "אלו".
אלו
שניהם:
נימוקים אלה
נימוקים אלו
אפשר גם וגם
אפשר להגיד את שניהם