9 תשובות
18:43
תסדר את השעה בהגדרות
והשעה 18:43
18:43