4 תשובות
16 ושלושה חודשים
16 אם אני לא טועה
16 ושלושה חודשים.