4 תשובות
16 ושלושה חודשים
16 אם אני לא טועה
16.3
Po:
16 ושלושה חודשים.