7 תשובות
16 ותשעה חודשים אם אני לא טועה במספר חודשים
16 וחמש חודשים
16.5
בערך 16 וחצי.
16 וחצי, אבל גם אם אתה 16 וחמישה חודשים בערך אתה יכול לגשת, יש לי חברה שניגשה לפני שהיא הייתה בת 16 וחצי. הם לא כל כך שמים לב לזה.
16 ו6 חודשים (16 וחצי)
Aro
16 17