8 תשובות
16 17
16 ו6 חודשים (16 וחצי)
Aro
16 ותשעה חודשים אם אני לא טועה במספר חודשים
16 וחמש חודשים
16.5
בערך 16 וחצי.
16 וחצי, אבל גם אם אתה 16 וחמישה חודשים בערך אתה יכול לגשת, יש לי חברה שניגשה לפני שהיא הייתה בת 16 וחצי. הם לא כל כך שמים לב לזה.