4 תשובות
למה זה רק או זה או זה יש עוד הרבה אופציות.
שואל השאלה:
מה האופציות
עם משפחה, לא מאורגן
שואל השאלה:
זה אותו דבר כאילו לבד אני מכוונת שלא מאורגן