תשובה אחת
בכל מצב יכולה להיות ביקורת ויכולים לתפוס אותך. הסיכוי קלוש אבל עדיין אפשרי.