תשובה אחת
קורה. זה בעיקרון מנגנון של הגוף רפלקסים של התגוננות עצבי
למשל בקור רציני יש ירידה בחום הגוף הגוף מווסת ויוצר רעידות שערות מזדקרות כדי ליצור בידוד. פחד -הגוף נמצא במצב של הגנה ונדרך. גם בצלילים מסויימים כמו חריקת דלת.