תשובה אחת
לא אבל שיעבור שבועיים לפחות ממועד קיום היחסים