תשובה אחת
איך מוצאים רדיוס של מעגל אם ההיקף נתון - היקף חלקי פאי חלקי שתיים.
ואיך מוצאים רדיוס של מעגל אם השטח נתון? - שטח חלקי פאי ולעשות שורש ריבועי.

אנונימי