2 תשובות
אני לא אסמוך על עצמי איתך.
אני לא סומכת על עצמי איתך