2 תשובות
אני אעודד את החיוך שלך, אני אצפה שלא תבכה\י
אני מעודד אותך לחייך ואני מצפה שלא תבכה